Badanie ortopedyczne w przypadku postawy skoliotycznej lub skoliozy: 250_250_productGfx_76ce4e94096e12310506ab5761f76b7c
 •  Wywiad
 • Oglądanie
 • Pion w płaszczyźnie czołowej:
  • z guzowatości potylicznej zewnętrznej na wysokości C7- pomiar  odchylenia od szpary i w którą stronę:
  •  ocena kompensacji: kolejno z fałdów pachowych tylnych po obu stronach- w stosunku do krętarza większego.
 • Pion w płaszczyźnie strzałkowej:
  • Pion spuszczamy z C7 dotykając nim najbardziej wysuniętej do tyłu części tułowia badanego (prawidłowo Th9, i styczny do grzebieni kości krzyżowe)
  • Pomiar lordozy szyjnej na C7
  • Pomiar lordozy lędźwiowej na L3
  • do szczeliny miedzypośladkowej,  jeżeli pion  rzutuje poza szczeliną
  • kifozę piersiową, jeżeli pion nie jest styczny do kifozy piersiowej
 •   Pomiary w płaszczyźnie strzałkowej:
  • wyzerowanie o ścianę -  pomiar kąt wychylenia odc. szyjnego (C7)- wyzerowanie
  • kąt kifozy piersiowej (Th12) (norma 10º-40º)- wyzerowanie
  • kąt lordozy lędźwiowej (nad k. krzyżową) (norma 20º-50º)
  • wyzerowanie o ścianę -  kąt nachylenia kości krzyżowej (KBTG)(norma 10º-30º)
 • Ocena giętkości odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa. U pacjenta stojącego prosto zaznaczamy na skórze kręgi Th1 i Th12 oraz S1 i punkt położony 10 cm. powyżej. Następnie prosimy pacjenta o wykonanie maksymalnego skłonu w przód. U zdrowego człowieka w skłonie odległość między punktami w odcinku piersiowym wzrośnie o około 4 cm., a lędźwiowym o około 5.
 • Rotacja w  staniu i w siedzeniu za pomocą inklinometru:
  • odcinek piersiowy  górny (wys. grzebienia łopatki)
  • odcinek piersiowy środkowy (dolny kąt łopatki)
  • odcinek ledźwiowy
  • KBTG
  • Zapis: 0º-3º Norma/  4º-6º do obserwacji 3-4 miesiące/ 7º i powyżej do konsultacji k rtg
 •  Ocena ustawienia miednicy prawidłowo/ skośna/ skręcona
 • Kąt pochylenia miednicy w pozycji stojąc obunóż i jednonóż na obu nogach (na wysokości  KBTG)
 • Badanie długości nóg względna i bezwzględna (błąd pomiaru 1 cm)
 • Ocena mięśni brzucha
 • Zakres ruchu wyprostu w stawie biodrowym.
 •  Badanie rotacji- kąt piersiowo- lędźwiowo- miedniczy- +/ - w stosunku do wyzerowania w pozycji równoległej do podłoża
 •  Diagnostyka Hipermobilności  Stawowej: Pr/ Lw
  • przeprost st . kolanowego powyżej 10º,
  • przeprost stawu łokciowego powyżej 10º,
  • przeprost v palca śródręcza powyżej 90º,
  • dotknięcie kciukiem do przedniej powierzchni przedraminia
  • położenie całych dłoni na podłodze w przód przy wyprostowanych st. kolanowych
Punktacja: 1- 0 za każdy test,  wynik: 5-9- hipermobilność stawowa
 •  Ocena radiologiczna:
  • Kąt Cobba:Polega na wykreśleniu prostych wzdłuż górnej powierzchni górnego kręgu krańcowego skrzywienia i dolnej powierzchni dolnego kręgu krańcowego, a następnie narysowaniu prostych prostopadłych do tych linii. Proste te, przecinając się z boku wygięcia wskazują kąt wygięcia w stopniach.
  • W metodzie Fergussona wyznacza się środek górnego i dolnego kręgu krańcowego oraz kręgu szczytowego. Te trzy punkty łączy się następnie liniami prostymi, które tworzą kąt. Wierzchołek tego kąta, znajdujący się w środku kręgu szczytowego, określa wielkość kąta wygięcia
  •  Test Rissera – test służący do ocenienia dojrzałości kostnej kręgosłupa Zapowiedzią zakończenia jej wzrostu jest pojawienie się pasma jądra kostnenia na grzebieniach biodrowych, blisko kolca biodrowego przedniego górnego. Następnie jądro to, jako pasmo kostne posuwa się wzdłuż grzebienia w ciągu od pół do półtora roku i po tym czasie dochodzi do kolca biodrowego tylnego górnego. Jest to tzw. wędrówka biodrowej apofizy. Jeśli na radiogramie widać połączenie pasma jądra kostnienia z talerzem kości biodrowej  w okolicy kolca tylnego górnego, stwierdza się zakończenie wzrostu miednicy, a więc również kręgosłupa. Skala od 0 do 5.
  •  Jedną z metod dającą wymierny pomiar rotacji kręgów jest metoda Perdriollego.Polega ona na przyłożeniu specjalnej linijki do radiogramu na wysokości kręgu szczytowego. Pogrubione linie siatki powinny przebiegać przez krawędzie boczne trzonu kręgu a linia biegnąca przez środek cienia nasady łuku kręgowego wyznacza kąt rotacji kręgu odczytywany z linii wertykalnej wyznaczonej poprzez wypukłość trzonu. Metoda Perdriolle wykorzystuje krawędzie do ustalenia najgłębszych punktów krawędzi kręgów (A i B) kąt rotacji jest wtedy
  • Z przeprowadzonych badań wynika, że metoda Raimondiego jest dokładniejsza od metody Perdriollego. Polega na zmierzeniu szerokości trzonu kręgu (pierwszy pomiar) i odległości pomiędzy trzonem kręgu, a środkiem nasady łuku kręgowego (drugi pomiar). Wartość rotacji odczytuje się ze wskazań algorytmu opracowanego przez Raimondi’ego.
  • Stopień sklinowacenia. Porównanie wysokości kręgu po stronie wklęsłej i wypukłej.
  • Kąt żebrowo-kręgowy wg Mehty (Kąt żebrowo-kręgowy ( jest wyznaczony przez przecięcie prostej  prostopadłej do dolnej płytki krańcowej kręgu szczytowego skoliozy piersiowej z prostą przeprowadzoną przez środek szyjki i głowy odpowiedniego żebra.