Biuro rachunkowe prowadzone w ramach działalności Monika Kulma , NIP: 536-130-60-88,  oferuje usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości pełnej i uproszczonej oraz usług kadrowo- płacowych:
  • prowadzenie na bieżąco księgowości wraz ze sprawozdawczością skarbową i statystyczną (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów oraz ryczałt),
  •  sporządzanie sprawozdań finansowych  wraz z rachunkiem zysków i strat  na dzień bilansowy,
  • rozliczenie pitów rocznych,
  • usługi kadrowo- płacowe,
  • usługi mobilne w/ w zakresie,
  • możliwość odbioru i dostarczania dokumentów - transport z miejsca siedziby Firmy do Biura Rachunkowego osobiście przez pracownika naszego Biura,
Obsługujemy  jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki,  stowarzyszenia, fundacje. Polityką Biura rachunkowego  jest umiejętność dopasowania oferowanych przez nas usług do zmieniających się przepisów prawa podatkowego, indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów oraz ponoszeniu odpowiedzialności za sprawy Klienta. Zapraszamy do współpracy W celu przedstawienia oferty Biura zapraszamy do kontaktu : tel. 798455406 www.dobryksiegowy.biz mail: biuro@dobryksiegowy.biz