skolioza Metoda FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz) powstała w 2004 roku dla potrzeb terapii dzieci z wadami postawy, skoliozami oraz chorobą Scheuermanna. Autorami metody są dr n. med. Marianna Białek oraz mgr Andrzej M’hango- fizjoterapeuci posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie wielu metod fizjoterapeutycznych. Obecnie czynni zawodowo fizjoterapeuci oraz instruktorzy metody. Metoda powstała na bazie wielu lat doświadczeń autorów w  pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Wykorzystuje założenia i techniki wielu metod fizjoterapeutycznych, z których wybrano elementy  przydatne do terapii wad postawy i skolioz. Część tych technik  zmodyfikowano i przystosowano na potrzeby pracy z młodszymi pacjentami i młodzieżą.  Metoda FITS to również wiele technik opracowanych przez samych autorów metody. fits

Kluczowe aspekty metody FITS

 • indywidualne podejście do pacjenta w oparciu o badanie postawy i rtg,
 • uświadomienie dziecku i rodzicom dysfunkcji związanych ze skoliozą oraz pojęcia korekcji,
 • badanie czynności biernego i czynnego ruchu korekcyjnego,
 • usuwanie barier mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny,
 • nauka oddechu derotacyjnego w pozycjach funkcjonalnych,
 • budowanie i stabilizacja nowych korekcyjnych wzorców ruchowych,
 • nauka autokorekcji w pozycjach funkcjonalnych i czynnościach dnia codziennego.
Biorąc pod uwagę charakter zmian w postawie dziecka  proponuje się indywidualnie dostosowany program terapii w oparciu o przeprowadzone badanie kliniczne pacjenta z uwzględnieniem  stopnia zniekształcenia kręgosłupa, klatki piersiowej, obu obręczy i kończyn. Program terapeutyczny  jest na bieżąco weryfikowany i uzupełniany niezbędnymi elementami terapii. Etapy metody FITS:skoliometr Metoda FITS obejmuje trzy istotne etapy:
 • I etap – badanie klasyczne oraz badanie w koncepcji Metody FITS.
 • II etap – przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni.
 • III etap – budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie, nauka napięcia korekcyjnego.
Metoda FITS,   jako jedna z 7 metod na świecie,  uzyskała rekomendację Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment - SOSORT (Międzynarodowego Towarzystwa Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz). Pozostałe metody w tej grupie to:
 • SEAS – Italy,
 • BSPTS – Hiszpania,
 • DoboMed – Polska,
 • Lyon Approach – Francja,
 • The SpineCor – Canada,
 • Lehnert-Schroth – Niemcy.
    źródło: www.fits.pl,