Juvenile-Scoliosis

Skoliozy idiopatyczne są najczęściej rozpoznawane u dzieci i młodzieży w okresie dorastania.

Idiopatyczne  oznacza- nie wiadomego pochodzenia. Stąd określenie skolioza idiopatyczna wskazuje na brak potwierdzonego czynnika wyzwalającego powstanie skoliozy. W przypadku  dzieci  największą progresję (narastanie) cech skoliotycznych obserwuje się  okresach skoków wzrostowych 7- 8 rok życia oraz 12-13 rok życia.  W momencie uzyskania przez dziecko dojrzałości kostnej ryzyko progresji skoliozy jest już istotnie mniejsze. Określenie dojrzałości kostnej związane jest  z oznaczeniem wieku szkieletowego  i możliwe jest przez ocenę radiologiczną talerzy biodrowych.   Na zdjęciu  rtg określa się  w skali 6 stopniowej (0-5)  - stopień kostnienia grzebieni biodrowych (metoda Rissera). Zakończenie wzrostu u większości dziewcząt następuje po 15-16 roku życia, natomiast u chłopców w 17 roku życia.