mgr rehabilitacji specjalista fizjoterapii

Wykształcenie
 • 1994-1999      Akademia Wychowania Fizycznego  Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji;
 • 2007-2008      Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie - studia podyplomowe  – Planowanie i zarządzanie w ochronie zdrowia;
 •  2010 - 2014- kurs specjalizacyjny w dziedzinie fizjoterapii zakończony egzaminem specjalizacyjnym.
Kursy i szkolenia zawodowe
 • 1999r. kurs masażu leczniczego;
 • 1999r. kurs: wstęp do mobilizacji odcinka szyjnego   kręgosłupa ;
 • lipiec 2005r. kurs kinesiotapingu;
 • wrzesień,  listopad 2005r. kurs PNF podstawowy;
 • luty 2006r.- kwiecień 2007r.  kurs terapii manualnej wg koncepcji Kaltenborn- Evjenth;
 • lipiec 2006 r. kurs PNF rozwijający, uzyskany tytuł Dyplomowanego Terapeuty PNF;
 • wrzesień 2006 r.  kurs PNF w leczeniu bólów krzyża ;
 • luty 2007r. kurs PNF i skoliozy;
 • luty 2008r.  szkolenie z zakresu prowadzenia dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej;
 • styczeń 2010r.- listopad  2012r. staże specjalizacyjne wg programu specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii
 • marzec 2010r.- wrzesień 2013r.-  kursy specjalizacyjne  w zakresie:
   • fizjoterapii w neurorehabilitacji;
   • fizjoterapii chorych z chorobami krążenia;
   • protezowania i aparatowania kończyn górnych i dolnych;
   • terapii manualnej;
   • promocji zdrowia;
   • PNF;
   • medycyny fizykalnej i balneologii;
   • fizjoterapii  u dzieci ryzyka
   • zniekształceń  statycznych u dzieci i młodzieży
 • czerwiec 2010r.  szkolenie  w zakresie fizjoterapii w psychiatrii;
 • grudzień 2010r. szkolenie  w zakresie pierwszej pomocy;
 • maj 2011r. kurs  „Zakażenia HIV i AIDS”;
 • lipiec 2011r. szkolenie pn. „Polityka społeczna i zdrowie publiczne”;
 • marzec 2013r.- maj 2014 r. kurs A, B, C, D - diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą Mc Kenziego;
 • wrzesień 2013r- udział w II konferencji naukowo- szkoleniowej  Forum praktyków – Skoliozy;
 • październik 2013r- kurs doskonalący dla fizjoterapeutów w zakresie opieki geriatrycznej  w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Ministerstwo Zdrowia;
 • listopad 2014 r. egzamin specjalizacyjny w dziedzinie fizjoterapii;
 • udział w spotkaniach naukowo- szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii;
 • udział w  warsztatach Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska;
 • listopad 2016r- udział w VII konferencji naukowo- szkoleniowej  Forum praktyków – Skoliozy;
 • wrzesień 2016- styczeń 2017- kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz);
 • kwiecień 2017- szkolenie : Trójpłaszczyznowa terapia skolioz-  oddechowo- ortopedyczny system wg koncepcji Schroth;
 • październik i  grudzień 2018r.- kurs: Podejście osteopatyczne w terapii dna miednicy;
 • listopad 2018r.-kurs: Podstawy teoretyczne i praktyczne trójpłaszczyznowej korekcji skolioz wg. metody Lehnert-Schroth, pod kierunkiem dr B. Gołębiowskiej.
Doświadczenie zawodowe:
 • 1998- staż kliniczny:  Ośrodek Wczesnej Interwencji w Warszawie;
 • wrzesień 1997-  Akademickie Centrum Rehabilitacji w Zakopanem, fizjoterapeuta  na turnusie rehabilitacyjnym;
 • sierpień 1998- Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny  dla Młodzieży Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii- Wólka Przybojewska,  fizjoterapeuta  na turnusie rehabilitacyjnym;
 • lipiec 1998, wrzesień 1999-  Zespół Leczniczo- Wypoczynkowy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jachrance- fizjoterapeuta na turnusach rehabilitacyjnych dla dorosłych , dzieci i młodzieży;
 • wrzesień- listopad 1998r. –wolontariusz na oddziale neurochirurgii w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie
 • 1998-1999- instruktor gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej w przedszkolach – Plus Rehabilitacja i Odnowa Biologiczna , Wesoła;
 • kwiecień- grudzień 1999- Zespół Szkół Specjalnych w Legionowie, fizjoterapeuta i nauczyciel gimnastyki korekcyjnej w klasach życia  i klasach szkoły  podstawowej;
 • od 1999-  własna działalność gospodarcza : instruktor gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej w przedszkolach,  fizjoterapia- praca z dziećmi z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym, młodzieżą i pacjentami dorosłymi (przerwa w latach 2007-2013), obecnie Gabinet Rehabilitacyjno- Terapeutyczny;
 • styczeń 2010r.- listopad  2012r- staże specjalizacyjne zgodnie z programem specjalizacji:
   • oddział dla dzieci z chorobami wieku rozwojowego,  szpital dziecięcy  w Dziekanowie Leśnym;
   • fizjoterapia ambulatoryjna;
   • oddział  neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawa;
   • oddział ortopedyczno- urazowy, Szpital Bielański w Warszawie;
   • oddział neurochirurgii, Szpital Bielański w Warszawie;
   • oddział reumatologii Instytutu Reumatologicznego w  Warszawie;
   • odział kardiologiczny, Uzdrowisko Konstancin Zdrój;
   • warsztaty ortopedyczne STOCER- Konstancin;
   • oddziału Rehabilitacji Dziennej, Klinika Rehabilitacji, STOCER- Konstancin;
   • „Biały Domek” Uzdrowisko Konstancin Zdrój;
   • odział chorób płuc, Instytut  Gruźlicy i Chorób Płuc w  Warszawie;
   • oddział Rehabilitacji Pediatrycznej, Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” Międzylesie;
 •  1999-   kwiecień 2014 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Nieporęcie, obecnie Centrum Medyczne Nieporęt;
   • 1999- 2014- praca w Dziale Fizjoterapii , gabinet fizykoterapii i kinezyterapii, indywidualna praca z pacjentami;
   • 2006- 2007-  Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Psychofizycznej;
   • 2007 -  kwiecień 2008 - p.o. Dyrektora SPZOZ w Nieporęcie;
   • maj 2008 -  wrzesień 2013 - Dyrektor SPZOZ w Nieporęcie;
   • od października 2017r.- do teraz- specjalista fizjoterapii;
 • maj 2014- do teraz- NZOZ "Legionowo" :
   • Dział Fizjoterapii, fizjoterapeuta;
   • od stycznia 2015-  Dział Fizjoterapii, koordynator rehabilitacji;
   • od października 2015- do teraz - Dział Fizjoterapii,  specjalista fizjoterapii;
 • od listopada 2014r.- do kwiecień 2018r.- Hospicjum domowe- NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej w Wieliszewie,  specjalista fizjoterapii;
 • od września 2017r.- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ- Dział Rehabilitacji- specjalista fizjoterapii