ćwiczenia skoloizy FIZJOTERAPIA jest nieodłącznym elementem leczenia zachowawczego i operacyjnego skolioz. Rekmendacje SOSORT w leczeniu zachowawczym i operacyjnym,  w oparciu o kat Cobba i ocenę dojrzałości kostnej w/g metody  Risser,  obejmują:
 1. Brak leczenia
 2. Obserwacja (w odstępie 3/6/8/12/36 miesięcy kontroli)
 3. Specyficzna Fizjoterapia Ambulatoryjna
 4. Stacjonarna Intensywna Rehabilitacja (4-4 tygodnie w warunkach szpitalnych, zazwyczaj takie pobyty powtarza się co 6-12 miesięcy) oraz w międzyczasach kontynuowanie Specyficznej Fizjoterapii Ambulatoryjnej
 5. Gorsetowanie : gorset dynamiczny, gorset sztywny na część doby (12-20 godzin/ dobę), gorset sztywny w pełnym wymiarze czasowym (powyżej 20- 24 godziny na dobę) uzupełnione elementami  Specyficznej Fizjoterapii Ambulatoryjnej
 6. Leczenie operacyjne.
Cechy fizjoterapii w przypadku leczenia zachowawczego skolioz to:
 • fizjoterapia indywidualnie dobrana (uwzględniająca potrzeby chorego, wzorzec skoliozy, itp) prowadzona metodą posiadającą potwierdzoną skuteczność ( rekomendacje SOSORT)  w  leczeniu skolioz zawierającą trójpłaszczyznową korekcje,
 • proces terapeutyczny zawiera trening w czynnościach dni codziennego, stabilizacja skorygowanej postawy ciała, edukację.
Rola fizjoterapii u osób leczonych gorsetem:
 • przygotowanie do leczenia gorsetowego poprzez mobilizację tkanek miękkich,
 • zwiększenie akceptacji leczenia gorsetowego,
 • zmniejszenie utraty korekcji po odstawieniu gorsetu,
 • poprawa sprawności krążeniowo- oddechowej.
Leczenie operacyjne skolioz. Rola fizjoterapii:
 • przygotowanie do leczenia operacyjnego poprzez mobilizację tkanek miękkich
 • reedukacja dolegliwości bólowych
 • poprawa stanu funkcjonalnego (układu ruchu, krążenia, oddechowego)