Fizjoterapia zgodnie z wytycznymi SOSORT-u stanowi pierwszy krok w leczeniu zachowawczym skolioz. Ma także zastosowanie podczas leczenia gorsetowego oraz operacyjnego jako element uzupełniający leczenie podstawowe. Zgodnie z wytycznymi SOSORT-u schemat postępowania leczniczego w młodzieńczej skoliozie idiopatycznej: schemat postępowania leczniczego skoliozy Modyfikatory (czynniki ryzyka) mogą spowodować przesunięcie z zakresu MIN do MAX. Należą do nich:
  • obciążenia rodzinne,
  • wartość skoliozy,
  • udowodniona progresja,
  • płaskie plecy,
  • dekompensacja,
  • efekt estetyczny
  • krótki łuk
  • ból
źródło: "Trójpłaszczyznowa terapia skolioz"  Ch. Lehnert- Schroth, Petra Grobl