Skrócenie-kończyny Skolioza funkcjonalna (czynnościowa) -  to skolioza, w której nie stwierdza się utrwalonych zmian w budowie kręgosłupa. Zmiany dotyczą układu mięśniowo – więzadłowego, są odwracalne, poddają się korekcji czynnej i biernej. Cechy charakterystyczne:
  • wygięcie nie jest utrwalone- możliwa jest korekcja bierna w pozycji leżące, czynna- za pomocą mięśni,
  • z  reguły skrzywienia małego stopnia (10-20 stopni),
  • boczne wygięcie kręgosłupa zazwyczaj jednołukowe w kształcie C,
  • bez wyraźnej torsji,
  • rokowania-  dobre
  • występuje często w zespole wad postawy u dzieci z osłabionym, wiotkim układem mięśniowo-więzadłowym
  • przyczyniają się do tego złe nawyki stania, siedzenia, wady wzroku, słuchu, przemęczenie, nieprawidłowości w kkd.