Oświadczenie w sprawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Szanowni Państwo, Uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacją o zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych przez Rehaterapia Monika Kulma   Administratorem Danych Osobowych jest Rehaterapia Monika Kulma z siedzibą w Legionowie 05-120 przy ul. Aleja Legionów 11, posiadającą NIP: 5361306088 oraz REGON:.14924390.   Dane będą przetwarzane zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Rehaterapia Monika Kulma w celu prowadzenia działalności usługowej w zakresie:
 • działalności fizjoterapeutycznej;
 • działalności paramedycznej świadczeń zdrowotnych i prozdrowotnych,
 • działalności służącej poprawie kondycji fizycznej;
 • działalności wspomagającej edukację ;
 • pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • działalności rachunkowo-księgowej;
 • działalności usługowej związanej z administracyjną obsługą biura;
oraz kontaktu w sprawach wynikających z prowadzonej działalności przez Rehaterapia Monika Kulma, w tym spraw o charakterze organizacyjnym, informacyjnym i finansowym.   Państwa dane nie będą wykorzystywane do przekazywania informacji odnośnie marketingu produktów i  usług Rehaterapia Monika Kulma.   Informujemy, że mają Państwo prawo:
 • cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę w każdym momencie i bez podawania przyczyny,
 • żądać dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych i informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
 • sprostować dane osobowe,
 • żądać usunięcia danych osobowych,
 • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • żądać przeniesienia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Rehaterapia Monika Kulma narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;.
  W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt z  Rehaterapia Monika Kulma,   z siedzibą w Legionowie 05-120 przy ul. Aleja Legionów 11.   Jednocześnie informujemy, że RODO wiązać będzie wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pełną treść RODO znajdziecie Państwo na stronie „www” Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. https://giodo.gov.pl/pl/569/9276.   Z poważaniem, Monika Kulma